Menu

Společenský sál

Součástí Domova se zvláštním režimem Kazdův Dvůr je rovněž reprezentativní společenský sál. Společenský sál je využíván k oslavám vybraných státních svátků a současně i významných životních výročí klientů našeho zařízení. Pravidelně jsou zde rovněž pořádány bohoslužby.

Společenský sál je umístěn v druhém nadzemním podlaží objektu a je k němu bezbariérový přístup ze všech prostor, které mohou klienti našeho zařízení v rámci svého pobytu u nás využívat. Nedílnou součástí společenského sálu je rovněž sociální zařízení, a to i pro osoby se sníženou soběstačností.

Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Mám zájem o další informace