Menu

Pokoje

Domov se zvláštním režimem Kazdův Dvůr nabízí svým klientům ubytování v jedno, dvou a třílůžkových pokojích. Každý klient má k dispozici elektricky polohovatelné pečovatelské lůžko, uzamykatelný noční stolek a uzamykatelnou šatní skříň.

Na každém pokoji je televizor a možnost připojení se na internet přes naši místní wi-fi síť. Na přání klienta je možnost rozšířit vybavení pokoje o lednici. Všechny pokoje v nejvyšším poschodí objektu Kazdův Dvůr jsou navíc klimatizovány.

Ke každému pokoji je k dispozici koupelna s WC. Všechny tyto koupelny jsou přizpůsobeny k užívání osobami se sníženou soběstačností. Současně je v našem zařízení v případě potřeby i možnost využívání centrální koupelny.

Dovybavení pokoje vlastními věcmi klienta je možné po předchozí dohodě a schválení vedením zařízení Kazdův Dvůr. S ohledem na bezpečnost našich klientů jsou všechny naše pokoje vybaveny ryze účelově, a to s ohledem na aktuální zdravotní stav klientů v nich právě ubytovaných.

Většina pokojů DZR je vybavena nástěnnými nanočističkami, které jsou velmi účinné při likvidaci virů a eliminaci zápachu.

Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Mám zájem o další informace