Menu

Ordinace

Domov se zvláštním režimem Kazdův Dvůr je vybaven ordinací pro lékaře a sesternou. S ohledem na to, že svým klientům poskytujeme kromě jiných služeb i vybranou zdravotní péči, mají naši klienti možnost navštívit smluvního lékaře našeho zařízení přímo v prostorách tohoto zařízení.

O ordinačních hodinách smluvního lékaře je každý z našich klientů informován ošetřujícím personálem. V případě potřeby zjištění aktuálního zdravotního stavu klienta provádí lékař jeho vyšetření a případné ošetření rovněž přímo na pokoji tohoto klienta.

V případě potřeby a požadavku klienta mu zdravotnický personál poskytovatele zajistí odborné lékařské vyšetření lékařem – specialistou, a to včetně objednání případného převozu na toto vyšetření, bude-li realizováno mimo DZR.

Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Mám zájem o další informace