Menu

Návštěvní místnost

Kromě posezení se svými přáteli a blízkými s možností občerstvení, si mohou v této návštěvní místnosti klienti zakoupit pro svou osobní potřebu i vybrané zboží denní potřeby. 

Sortiment zboží na prodejně není nijak pevně stanoven, naopak je průběžně měněn a doplňován dle jednotlivých požadavků a přání klientů.

Návštěvní místnost je umístěna v přízemí objektu a je k ní bezbariérový přístup ze všech prostor, které mohou klienti našeho zařízení v rámci svého pobytu u nás využívat. Nedílnou součástí návštěvní místnosti je rovněž sociální zařízení, a to i pro osoby se sníženou soběstačností.

Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Mám zájem o další informace