Menu

Centrální koupelna

Domov se zvláštním režimem Kazdův Dvůr nabízí svým klientům možnost využívání centrální koupelny. Centrální koupelna je umístěna v nejvyšším poschodí objektu a je k ní bezbariérový přístup.

Centrální koupelna splňuje veškeré požadavky a má všechny parametry, které jsou na tyto specializované prostory kladeny.

Součástí centrální koupelny je místnost pro přípravu klienta na jeho osobní hygienu a současně je tento prostor využíván i na přípravu klienta před jeho návratem na svůj pokoj po ukončení osobní hygieny.

Centrální koupelna je vybavena pohodlným sprchovým vozíkem a hygienickým křeslem. Realizaci osobní hygieny jednotlivých klientů našeho zařízení v centrální koupelně zajišťuje odborně vyškolený personál dle průběžně aktualizovaného týdenního harmonogramu.

Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Mám zájem o další informace