Menu

Atrium

Ve dvoře Domova se zvláštním režimem Kazdův Dvůr se nachází mimo jiné i venkovní otevřené atrium. To, že je atrium uvnitř objektu, umožňuje našim klientům jeho využívání individuálně dle vlastního uvážení. Z důvodu možné nepřízně počasí je v atriu umístěn zastřešený altánek.

Atrium je umístěno v přízemí objektu, v bezprostřední blízkosti obou jídelen a návštěvní místnosti. To umožňuje našim klientům jeho využití například v souvislosti s absolvováním svého pravidelného stravování či případným posezením se svými přáteli a blízkými v návštěvní místnosti.

Do atria je bezbariérový přístup ze všech prostor, které mohou klienti našeho zařízení v rámci svého pobytu u nás využívat.

Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Mám zájem o další informace