Menu

Fakultativní služby

Domov se zvláštním režimem Kazdův Dvůr nabízí svým klientům kromě základních činností rovněž fakultativní služby. Jejich rozsahem a kvalitou se naše zařízení výrazným způsobem odlišuje od jiných zařízení obdobného charakteru a bezezbytku tím tak naplňuje naše motto „Kouzlo jedinečnosti“.

Našim klientům nabízíme následující fakultativní služby:


Kadeřnictví, masáže, pedikúra a manikúra

Fakultativní služby jsou klientům DZR poskytovány přímo v prostorách DZR. Bude-li mít klient zájem o využití fakultativních služeb, musí si je osobně či prostřednictvím určených pracovníků poskytovatele objednat.

Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Mám zájem o další informace