Menu

Služby

Domov se zvláštním režimem Kazdův Dvůr je specializován a poskytuje pobytovou sociální službu osobám s chronickým duševním onemocněním, které vyžadují pravidelnou (celodenní) pomoc jiné fyzické osoby. Celková kapacita zařízení je 115 klientů.

Služba je určena dospělým osobám se stařeckou demencí, osobám s Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, Parkinsonem a zdravotním postižením pohybového aparátu, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Služby našeho zařízení mohou využívat klienti z celé ČR a německy hovořících zemí. Domov se zvláštním režimem Kazdův Dvůr je tou správnou volbou pro klienty, kteří preferují klid a pohodu venkovského prostředí a život v prostředí plném zeleně.

Věková struktura cílové skupiny, pro kterou je služba určena:

  • dospělí od 27 let do 64 let
  • mladší senioři od 65 let do 80 let
  • starší senioři nad 80 let

Sociální služba v DZR Kazdův Dvůr není určena:

  • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje nepřetržitou lékařskou péči či poskytování zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení, případně hospitalizaci v psychiatrickém zdravotnickém zařízení z důvodu zajištění kompenzace stavu,
  • osobám, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v domově se zvláštním režimem (TBC, MRSA, hepatitida, salmonela, herpes zoster).
Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Mám zájem o další informace