Menu

Vracíme se do klukovských let

Dnes jsme našemu chlapskému osazenstvu připomněli jejich klukovská léta a připravili jsme pro ně menší závody v lukostřelbě. Pánové si užili moc legrace, což je evidentní z přiložených fotografií. A ta neskutečná radost ze zasaženého cíle😊.

Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Mám zájem o další informace