Menu

Společně strávený čas

A když nám počasí nepřeje? Nevadí, počasí nás přece neotráví a my se vrhneme do vyrábění😊. Hraje nám k tomu hudba, povídáme si, zpíváme si a máme velikou radost z každého našeho výrobku. Výrobky si vystavíme ve společných prostorách, aby se mohli pokochat i naši spolubydlící.

Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Mám zájem o další informace