Menu

Síla slunečních paprsků

Konečně nám sluníčko svými paprsky předvedlo svoji sílu. Krásného slunečního počasí využili naši klienti k načerpání tolik potřebné energie. Někdo si na čerstvém vzduchu vychutnal svou oblíbenou cigaretu, někdo si jen tak „poklábosil“ s ostatními klienty a někdo jen tiše naslouchal zpěvu ptactva.

Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Mám zájem o další informace