Menu

Nová parťačka

Novou a velmi oblíbenou „parťačkou“ našich klientů se stala panenka Lucie (jméno dostala tato panenka přímo od našich klientů). Panenku našim klientům věnovala paní Pikešová, za což ji moc děkujeme. Lucie spolehlivě rozzáří oči především našim klientkám. Vrací je totiž do doby jejich mládí, kdy se věnovaly výchově svých dětí. Panenka Lucie se stala ihned velmi oblíbenou kamarádkou většiny našich klientek.

Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Mám zájem o další informace