Menu

Kdo si hraje, nezlobí

Na dnešní odpoledne jsme si pro naše klienty připravili zbrusu novou hru – Bingo.
Bingo je společenská číselná loterie pro více hráčů, která se těší velké oblíbenosti zejména ve Velké Británii a USA. Princip spočívá ve snaze jako první najít na své hrací kartě shodná čísla s čísly náhodně taženými z losovacího osudí.
Klienti si užili s čísly ohromnou zábavu, dnešní odpoledne se opravdu vydařilo.

Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Mám zájem o další informace