Menu

Zdobení stromečku

„Vyrostla v Kazdově Dvoře jedlička, …“ Rovněž naši klienti se připravují na Vánoce a jako první se pustili do tradičního zdobení vánočního stromečku, který jsme tento rok obdrželi darem od pana Průchy z Františkových Lázní. Při zdobení jim k navození té správné předvánoční atmosféry zněly vánoční koledy a klienti si tyto chvíle moc užili. Všichni byli úžasně zruční a šikovní.

Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Mám zájem o další informace