Menu

Odpolední čaje v atriu

Dnešní den nám přeje počasí, svítí sluníčko a většina klientů tak tráví svůj volný čas na čerstvém vzduchu v atriu našeho zařízení. Aby jim čas lépe utíkal, hraje jim k tomu jejich oblíbená hudba. Již při zaslechnutí prvních tónů se mnozí začali „vlnit“ do rytmu. Odpolední čaje v DZR Kazdův Dvůr jsou vždy zárukou krásně stráveného odpoledne.

Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Mám zájem o další informace