Menu

Mikulášská nadílka

„Byli jste hodní“? Tuto otázku dnes slyšeli všichni naši klienti. Z nebes a z podzemí za nimi přišla návštěva, a to čert s Mikulášem. To bylo najednou v zařízení hlučno. Avšak přes všechen ten hluk vítězilo překvapení a radost. Někteří klienti čertovi s Mikulášem dokonce zazpívali. Všichni klienti obdrželi drobný pamlsek a těší se na další setkaní zase za rok.

Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Mám zájem o další informace