Menu

Ježíškova vnoučata v DZR Kazdův Dvůr

Ježíškova vnoučata je projekt Českého rozhlasu, který již od roku 2018 v předvánočním čase plní přání osamoceným seniorům, kteří nedostali vánoční dárek již celou věčnost. Tedy zejména klientům Domovů pro seniory. Do tohoto projektu jsme se rozhodli zapojit i my a zpříjemnit tak Vánoce i našim klientům.

Domov se zvláštním režimem Kazdův Dvůr je do projektu Ježíškova vnoučata zapojen již čtvrtým rokem. Mezi našimi klienty je stále velký zájem o to mít splněné vánoční přání, které se pro mnohé může zdát tak banální (např. ponožky). V letošním roce byl však největší zájem o předplatné různých časopisů, kdy radost z takovéhoto dárku má senior prakticky po celý rok. Dalšími praktickými dárky byla např. holítka s výměnnými hlavicemi, deky, kalendáře, oblečení.

Dárky související s vybaveností Domovů nejsou schváleny, stejně tak kompenzační pomůcky pro klienty těchto Domovů. V projektu jde opravdu o zcela osobní, mnohdy úplně obyčejná přání babiček a dědečků z Domovů jako je ten náš.

V roce 2018 bylo v našem Domově splněno 37 přání. V roce 2019 bylo splněno již 77 přání. V roce 2020 to bylo 45 přání a pro letošní rok 2021 máme již rezervováno 67 přání, která jsou postupně plněna. A možná další přání ještě přibydou😊.

Ačkoliv je kolem zadávání jednotlivých přání a komunikace s dárci spousty práce, za ten pocit, když senior najde pod stromečkem svůj vysněný dárek, který mu udělá neskrývanou radost, rozhodně stojí.

Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Mám zájem o další informace