Menu

Hry bez hranic

Tak jsme se dočkali a došlo na naší dlouho připravovanou akci „Hry bez hranic“, které se účastnili skoro všichni klienti. Pro naše klienty to byla příjemná a vítaná změna. Všechny disciplíny těchto her měly svá stanoviště a byly cíleně zaměřeny na hmatové, sluchové, vizuální podněty. Na prvním stanovišti si klienti zahráli hmatové pexeso, na druhém házeli šipky a trénovali jemnou motoriku, na třetím stanovišti si vyzkoušeli svou fyzickou zdatnost, když vrhali obruče a shazovali kuželky. U posledního stanoviště trénovali klienti svoji paměť pomocí obrázků. Za své snažení obdrželi všichni diplomy a různé dobroty. Dopoledne velmi rychle uteklo a všichni byli nadmíru spokojeni.

Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Mám zájem o další informace