Menu

Halloween i v našem domově

Pro potěchu a rozptýlení klientů se zaměstnanci provozovatele Domova se zvláštním režimem Kazdův Dvůr rozhodli, že v průběhu dne 2.11.2021 budou vykonávat základní činnosti přímé péče v kostýmech a převlecích (např. u podávání stravy, u koupání apod.). Pro klienty to bylo nečekané zpestření, které mnohým z nich vykouzlilo úsměv na tváři. Nejvíce je však bavilo hádat, kdo ze zaměstnanců je vlastně pod tou maskou. Ne vždy se jim podařilo je poznat.

Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Mám zájem o další informace