Menu

Tří králová besídka v DZR Kazdův Dvůr

V tento den navštívily naše klienty děti ze ZŠ Skalné. Jejich návštěva se nesla v duchu svátku Tří králů. Děti si pro nás připravily divadelní hru Vánoční ostrov, přednesly básně a nakonec společně s klienty vybarvovaly obrázky s tématikou svátku Tří králů.

Dopoledne strašně rychle uteklo, všichni byli spokojení a nadšení.

Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Mám zájem o další informace