Menu

Spolupráce s dětmi ze ZŠ Skalná

V rámci spolupráce se ZŠ ve Skalné proběhlo dnešní dopoledne setkání dětí z této školy a našich klientů. Skupinkám dětí byli představeni jednotliví klienti, u kterých se pak, pod dohledem našich zkušených zaměstnanců, pokusili aktivně zapojit do přímo obslužné péče a zejména pak do volnočasových aktivit. Dětem se vesměs podařilo navázat s klienty velmi přátelské vztahy. Vytvořené skupinky společně hrály hry, malovaly, házely si balónem nebo si jen tak povídaly. Děti rovněž pomáhaly přemístit klienty v invalidních vozících do jídelen, kde pomáhaly s podáváním stravy. Oči našich klientů jenom zářily, když viděli kolem sebe tolik mládí😊.

Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Mám zájem o další informace