Menu

Masopust v DZR Kazdův Dvůr

Dnešní den jsme si zpříjemnili za doprovodu harmoniky. Naši klienti si zatančili, zazpívali, prostě měli skvělou náladu.

Tato krásná chvilka rychle uběhla, ale my se budeme těšit na další vesele strávené odpoledne.

Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Mám zájem o další informace