Menu

Vánoční besídka s dětmi ZŠ Františkovy Lázně
17.12.2019

Jako každý rok si na tento den připravili žáci ZŠ Františkovy Lázně pro naše klienty besídku s vánoční tématikou. Naši klienti obdržely od žáků malý dárek, dámy po růži a pánové po malém dárečku a přáníčku. Akce se zúčastnili i rodiny našich klientů a všem se velmi líbila.

Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Mám zájem o další informace