Menu

V rytmu dechovky
15.12.2019

V rytmu dechovky bylo jedno z dalších splněných přání našemu klientovi v rámci projektu „Ježíškova vnoučata“. Společně s obdarovanou klientkou si toto vydařené odpoledne užili i ostatní klienti.

Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Mám zájem o další informace