Menu

Mikulášská besídka
5.12.2019

Jako každý rok se na nás přišli podívat čert s Mikulášem a andělem. Pro všechny klienty měli připravený malý dáreček. Klienti zavzpomínali, jak to bylo za jejich mladých let, když i za nimi přišli čert s Mikulášem. Návštěva všechny klienty potěšila.

Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Mám zájem o další informace