Menu

MDŽ
8.3.2019

„Ženy jsou milující, společenské, soucitné, krásné, inteligentní a jednoduše nenahraditelné.“

Všem ženám z řad našich klientů jsme proto popřáli vše nejlepší k Mezinárodnímu dni žen a všem předali malý dárek. Jejich úsměv a spokojenost nám byly odměnou.

Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Mám zájem o další informace