Menu

Magie a kouzla
3.5.2019

Toto dopoledne jsme prožili společně se žáky 6. B z Chebu mezi kouzly a magií. Všichni jsme byli napjatí a soustředili jsme se na to, co se stane. Dopoledne velmi rychle uteklo a všichni jsme byli nadšení.

Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Mám zájem o další informace