Menu

Čarodějnice
4.5.2019

Pálení čarodějnic za bílého dne – u nás je vše možné. Klienti, jejich blízcí a naše krásné čarodějnice strávili společně krásné odpoledne. Všichni tančili kolem vatry a byli ve výborné náladě.

Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Mám zájem o další informace