Menu

Uvolňování opatření

Život v našem zařízení se díky očkování vrací do normálního režimu.

Jak jsme Vás již informovali, díky očkování se režim v našem zařízení postupně vrací do stavu, na který byli naši klienti zvyklí v době před příchodem pandemie. Klienti se již mohou opět volně pohybovat po zařízení, vzájemně se navštěvují, společně se stravují, zúčastní se společných aktivizací, při rytmu dechovky tančí v atriu a při příznivém počasí vyjdou společně s aktivizačními pracovnicemi do našeho přilehlého parku. Současně je opět možnost, aby klient opustil naše zařízení a v rámci této „dovolené“ navštívil své blízké nebo oblíbená místa. Toto vše nám moc chybělo a jsme velice rádi, že se konečně nacházíme v situaci, kdy můžeme sice s opatrností, ale přece jenom, postupně rušit všechna přijatá opatření spojená s onemocněním COVID-19.

A takto to u nás nyní žije…..

Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Mám zájem o další informace