Menu

Návštěvní místnost

Návštěvní místnost v DZR je k dispozici klientům a návštěvníkům DZR v následující provozních hodinách.

Pondělí: od 12:30 do 16:30 hod.
Úterý: zavřeno
Středa: od 12:30 do 16:30 hod.
Čtvrtek: zavřeno
Pátek: od 12:30 do 16:00 hod.
Sobota: od 8:00 do 16:30 hod.
Neděle: od 8:00 do 16:30 hod.

S ohledem na stále velmi komplikovanou situaci v oblasti šíření nemoci COVID-19 a vládou vyhlášená opatření a omezení se provozní doba návštěvní místnosti může aktuálně od výše uvedených informací lišit. Pro přesnější informace nás kontaktujte. Náš personál Vám poskytne všechny potřebné informace.

Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Mám zájem o další informace