Menu

Kontaktní linky

Pro klidné a ničím nerušené telefonní hovory rodinných příslušníků se svými blízkými, kteří jsou našimi klienty, máme vyčleněna následující telefonní čísla, na která můžete své blízké kontaktovat.

Kontaktní linky pro klienty:
+420 602 329 557
+420 702 091 162

Linky jsou v provozu vždy v PO až PÁ od 13:00 do 14:45 hodiny.

Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Mám zájem o další informace