Menu

Kancelář

Zaměstnanci naší kanceláře v DZR jsou klientům, jejich rodinným příslušníkům a veřejnosti k dispozici v následujících úředních hodinách:

Pondělí: od 8:00 do 12:00 hod.
Středa: od 8:00 do 12:00 hod.

Mimo úřední hodiny pouze po předchozí telefonické domluvě.

S ohledem na stále velmi komplikovanou situaci v oblasti šíření nemoci COVID-19 preferujeme, a tudíž všem rodinným příslušníkům našich klientů a veřejnosti doporučujeme, aby pro komunikaci se zaměstnanci provozovatele DZR Kazdův Dvůr v maximální možné míře využívali výpočetní techniku a mobilní telefony.

Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Mám zájem o další informace