Menu

Obnova nátěrů

V průběhu následujícího období bychom chtěli provést opravy a obnovu nátěrů ve společenských prostorách našeho zařízení a na vybraných pokojích klientů.

Realizace těchto činností bohužel částečně omezí jak klienty, tak i návštěvníky našeho zařízení. Žádáme proto rodinné příslušníky klientů i ostatní návštěvníky našeho zařízení o pochopení a shovívavost.

Děkujeme.

Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Mám zájem o další informace