Menu

Zboží v prodejně

Na základě podnětů ze strany našich klientů, ale i jejich rodinných příslušníků a blízkých osob, trvale rozšiřujeme sortiment zboží, které si lze zakoupit v naší prodejně.

Uvítáme proto jakékoli další náměty a návrhy na možné rozšíření námi nabízeného zboží, které by vedlo k ještě větší spokojenosti našich klientů či zkvalitnění v DZR poskytovaných služeb.

Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Mám zájem o další informace