Menu

Aktuality

V této sekci bychom Vás rádi seznámili s novinkami, které jsme v rámci trvalého zlepšování námi poskytovaných služeb pro naše klienty připravili. 

Dále zde naleznete důležité informace o provozu našeho zařízení, informace o tom, co v nejbližší době plánujeme a jaké připravujeme akce.

Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Mám zájem o další informace