Menu

Domov pro klidné a spokojené stáří

#
#

LOKALITA

Malebné venkovské prostředí v těsné blízkosti Františkových Lázní je správnou volbou pro klienty preferující klid, pohodu a přírodu.

VÍCE INFORMACÍ
#
#

SLUŽBY

Specializujeme se na pobytové sociální služby pro osoby s chrononickým duševním onemocněním vyžadující celodenní pomoc.

VÍCE INFORMACÍ
#
#

UBYTOVÁNÍ

Klienti mohou využívat kromě pobytového zařízení také otevřené atrium, park, sluneční terasy či venkovního posezení s grilem.

VÍCE INFORMACÍ
#
#

GALERIE

Díky kompletní rekonstrukci v letech 2013-14 odpovídá náš domov moderním potřebám a poskytuje klientům klidný a bezpečný pobyt.

VÍCE INFORMACÍ

Poslání služby

Posláním našeho Domova se zvláštním režimem Kazdův Dvůr je poskytnout podporu a pomoc lidem s těžkou a úplnou závislostí na pomoci jiné osoby, kteří z důvodu svého zhoršujícího se zdravotního stavu, potřebují komplexní péči, která jim nemůže být zajištěna v jejich domácím prostředí za pomoci rodiny či terénních a ambulantních služeb. Zajišťujeme jim profesionální a individuální péči, která klienty podpoří v jejich soběstačnosti. a to s respektem k jejich osobnosti, důstojnosti a ochraně jejich soukromí.

#
Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Podmínky přijetí

Zásady poskytování služby

Při práci s klienty a při poskytování služeb v Domově se zvláštním režimem Kazdův Dvůr dodržujeme naše základní zásady.

  • individuální přístup ke klientovi – služba je „šita na míru“ jednotlivým klientům
  • respektování lidských práv klienta a základních svobod klienta
  • respektování osobnosti klienta
  • zachování lidské důstojnosti klienta
  • podpora klienta v jeho soběstačnosti
  • ochrana soukromí klienta
  • respektování přání a potřeb klienta
  • profesionální přístup všech zaměstnanců – týmová práce
# # #