#

Společenský sál

Součástí Domova se zvláštním režimem Kazdův Dvůr je rovněž reprezentativní společenský sál. Společenský sál je využíván k oslavám vybraných státních svátků a současně i významných životních výročí klientů našeho zařízení. Pravidelně jsou zde rovněž pořádány bohoslužby.

Společenský sál je umístěn v druhém nadzemním podlaží objektu a je k němu bezbariérový přístup ze všech prostor, které mohou klienti našeho zařízení v rámci svého pobytu u nás využívat. Nedílnou součástí společenského sálu je rovněž sociální zařízení, a to i pro osoby se sníženou soběstačností.

 

Naši partneři Zařízení je členem
Kazduv dvůr je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb