#

Ostatní

Nedílnou součástí Domova se zvláštním režimem Kazdův Dvůr jsou rovněž prostory, které nejsou určeny výhradně pro klienty našeho zařízení, ale jejich využití je možné i ze strany veřejnosti. Pokud bude mít však klient našeho zařízení zájem o využívání těchto prostor a služeb, které se v nich nabízejí, bude mu toto, s ohledem na jeho aktuální zdravotní stav, naším ošetřujícím personálem umožněno.

Naši partneři Zařízení je členem
Kazduv dvůr je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb