#

Přírodní rezervace SOOS

V blízkosti našeho zařízení se nachází unikátní přírodní rezervace SOOS.

Jedná se o rozlehlé rašeliniště a slatiniště, kde vyvěrá velké množství minerálních pramenů a čistý oxid uhličitý v tzv. mofetách – bahenních sopkách. Naučná stezka vede po dně vyschlého jezera, které mělo slanou (minerální) vodu. Dnes zde najdeme evropskou raritu – tzv. křemelinový štít – nahromaděnou křemelinu ze schránek jezerních řas rozsivek usazených živočichů a roste zde množství mokřadních a slanomilných rostlin. Je to „měsíční“ krajina rozbrázděná erozí a pokrytá žlutou a bílou vrstvou vysrážených minerálních solí.

Více informací o lokalitě

Naši partneři Zařízení je členem
Kazduv dvůr je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb