#

Návštěvní místnost

Součástí Domova se zvláštním režimem Kazdův Dvůr je i návštěvní místnost s kavárnou a prodejnou drobných potřeb. Tato návštěvní místnost umožňuje našim klientům bezprostřední kontakt se společenským prostředím tak, jak na něho byli zvyklí ve svém domácím prostředí. Kromě možnosti posezení se svými přáteli a blízkými s možností občerstvení, si mohou v této návštěvní místnosti klienti zakoupit pro svou osobní potřebu i vybrané drobné zboží.

Návštěvní místnost je umístěna v přízemí objektu a je k ní bezbariérový přístup ze všech prostor, které mohou klienti našeho zařízení v rámci svého pobytu u nás využívat. Nedílnou součástí návštěvní místnosti je rovněž sociální zařízení, a to i pro osoby se sníženou soběstačností.

Naši partneři Zařízení je členem
Kazduv dvůr je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb