Menu

Jídelna

Domov se zvláštním režimem Kazdův Dvůr nabízí svým klientům možnost stravování se ve dvou jídelnách. Každá z jídelen má kapacitu cca 60 osob a jsou tudíž naprosto dostačující pro to, aby se všichni naši klienti mohli v klidu, pohodlně a nerušeně stravovat.

Obě jídelny se nachází v přízemí objektu a je k nim bezbariérový přístup ze všech prostor, které mohou klienti našeho zařízení v rámci svého pobytu u nás využívat. V každé z jídelen mají klienti možnost sledování televizoru. U obou jídelen je rovněž k dispozici sociální zařízení, a to i pro osoby se sníženou soběstačností.

Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Mám zájem o další informace