Menu

Denní místnosti

Z důvodu naší snahy permanentně zlepšovat úroveň námi poskytovaných služeb a operativně reagovat na potřeby a přání našich klientů a jejich rodinných příslušníků je na každém patře Domova se zvláštním režimem Kazdův Dvůr umístěna denní místnost pro ošetřovatelský personál.

Tyto denní místnosti tvoří zázemí pro pracovníky v přímé péči a jejich účelem je to, aby každý z klientů měl ošetřovatelský personál trvale ve své bezprostřední blízkosti.

Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Mám zájem o další informace