#

Denní místnosti

Z důvodu naší snahy permanentně zlepšovat úroveň námi poskytovaných služeb a operativně reagovat na potřeby a přání našich klientů a jejich rodinných příslušníků je na každém patře Domova se zvláštním režimem Kazdův Dvůr umístěna denní místnost pro ošetřovatelský personál.

Tyto denní místnosti tvoří zázemí pro pracovníky v přímé péči a jejich účelem je to, aby každý z klientů měl svůj ošetřovatelský personál trvale ve své bezprostřední blízkosti

Naši partneři Zařízení je členem
Kazduv dvůr je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb