Menu

Zdravotní péče

Přestože je Domov se zvláštním režimem Kazdův Dvůr sociálním zařízením, zajišťujeme pro naše klienty výkon zdravotní péče v rozsahu daném příslušným oprávněním (v úrovni odbornosti všeobecné sestry). Tuto zdravotní péči zajišťuje zdravotnický personál provozovatele Domova se zvláštním režimem Kazdův Dvůr přímo v prostorách tohoto zařízení.

Zdravotní péče, kterou není zdravotnický personál Domova se zvláštním režimem Kazdův Dvůr oprávněn klientům poskytovat, je zajišťována prostřednictvím příslušných specializovaných zdravotnických zařízení.

Zdravotní péče je zajištěna po 24 hodin denně.

Na základě předaných lékařských zpráv, výsledků odborných vyšetření a výpisu ze zdravotní dokumentace je pro každého klienta vypracován ošetřovatelský plán, na základě kterého je mu ze strany našeho personálu zajišťována příslušná lékařská péče. Smluvní lékař a odborný zdravotní personál Domova se zvláštním režimem Kazdův Dvůr sledují a průběžně vyhodnocují vývoj zdravotního stavu každého klienta.

Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Mám zájem o další informace