#

Stravování

Strava je připravována v moderně vybavené kuchyni dle aktuálně platných hygienických požadavků a norem. Poskytujeme celodenní stravování (snídaně, oběd, svačina, večeře, popř. II. diabetická večeře) včetně dietního stravování. V případě potřeby poskytujeme také stravu mechanicky upravenou.

Strava je klientům podávána v jídelnách DZR. Pokud zdravotní stav klienta neumožňuje jeho přesun z pokoje do jídelny nebo je-li to klientovo přání, je strava klientovi podávána přímo na pokoji.

Naši partneři Zařízení je členem
Kazduv dvůr je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb