Menu

Nezbytné pro přijetí

Při přijetí je nezbytné, aby měl klient s sebou:

 • Občanský průkaz
 • Průkaz zdravotní pojišťovny
 • Aktuální zdravotní zprávy, výsledky vyšetření či propouštěcí zprávy
 • Aktuální rozpis užívaných léků
 • Léky na minimálně 3 týdny
 • Inkontinenční pomůcky na minimálně 3 týdny (pokud je klient inkontinentní)
 • Hotovost na platbu za první měsíc pobytu
 • Peníze na drobná vydání (uložíme do depozita). Bude využito na úhrady doplatků za léky, kadeřníka, pedikúru, apod. U českých klientů doporučujeme cca 1.000,- až 2.000,- CZK.
 • Kompenzační pomůcky (invalidní vozík či chodítko – pokud klient vlastní)

Navíc doporučujeme, aby měl klient s sebou:

 • Vlastní hrneček na nápoje
 • Časopisy nebo jejich předplatné
 • Oblíbené drobné předměty (rozsah nutno předem konzultovat s vedením zařízení)
 • Rodinné fotografie či oblíbené obrazy

V případě dotazů či nejasností nás můžete kontaktovat. Náš personál Vám poskytne všechny potřebné informace.

Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Mám zájem o další informace