#

Individuální plánování

Služby, které poskytujeme svým klientům, vychází z jejich individuálně stanovených potřeb a osobních cílů. Individuální plánování je v Domově se zvláštním režimem Kazdův Dvůr základem pro plánování průběhu poskytování sociální služby. Při individuálním plánování vycházíme z již identifikovaných přání a osobních cílů klienta, cílů Domova se zvláštním režimem Kazdův Dvůr a z poznatků z aktivní spolupráce mezi klientem a zaměstnanci poskytovatele.

Na základě identifikace těchto potřeb a osobních cílů má každý klient vypracován individuální plán, na základě kterého je stanoven optimální průběh poskytované služby. Plánování průběhu služby provádíme vždy za účasti klienta a přizpůsobujeme ho jeho možnostem a schopnostem. O průběhu poskytované služby a plnění osobních cílů klienta jsou vedeny pravidelné záznamy.

Individuální plán každého klienta je pravidelně vyhodnocován a v případě potřeby je ve spolupráci s klientem aktualizován.

Naši partneři Zařízení je členem
Kazduv dvůr je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb