#

Ošetřovatelská péče

V rámci poskytování ošetřovatelské péče se v našem zařízení snažíme přistupovat ke každému klientovi vždy individuálně. Forma a rozsah námi poskytovaných ošetřovatelských úkonů jsou vždy předem konzultovány nejenom přímo s konkrétním klientem, ale i s jeho rodinou a ošetřujícím lékařem. Na základě těchto konzultací je pro každého klienta vypracován plán péče, na základě kterého je mu ze strany našeho personálu poskytována ošetřovatelská péče v té, pro něho nejoptimálnější a nejvhodnější formě. Ošetřovatelská péče zahrnuje podporu a pomoc při osobní hygieně, fyziologických potřebách včetně výměny inkontinentních pomůcek, úkonech péče o vlastní osobu (asistence u stravy, úprava lůžka, změna polohy na lůžku, doprovod při chůzi, oblékání, svlékání, orientace v prostředí, apod.). Dále pak pomoc při obstarávání osobních záležitostí včetně nákupů a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Klienta vedeme k soběstačnosti a samostatnosti – zaměstnanci poskytovatele nevykonávají za klienta to, co zvládne sám.

Plán péče každého klienta je pravidelně konzultován a projednáván s přímo ošetřujícím personálem a v případě potřeby je operativně aktualizován.

Pro maximální pohodlí a bezpečnost klientů je každý klient vybaven tísňovým vysílačem ve formě přívěsku, kterým může kdykoli přivolat odborný personál našeho zařízení. Klienti, u kterých to vyžaduje jejich aktuální zdravotní stav, jsou navíc vybaveni náramkem monitorujícím trvale jejich pohyb.

Naši partneři Zařízení je členem
Kazduv dvůr je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb