Menu

Panenko terapie
23.11.2019

Tento den jsme chtěli našim klientům a jejich rodinným příslušníkům představit, co se skrývá za slovem panenkoterapie. Vodič pomocí terapeutických panenek předvedl názorně využití této terapie v našem zařízení. Tato akce byla velmi poučná, ale zároveň zábavná.

Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Mám zájem o další informace