Menu

Odpoledne s harmonikou
6.12.2019

Toto odpoledne patřilo našim klientům, zpěvu a tanci. Všichni klienti si odpoledne užili, zatančili a zazpívali si. Jako vždy se akce zdařila a klienti byli spokojeni.

Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Mám zájem o další informace