Menu

Koncert vážné hudby
14.12.2019

V rámci projektu „Ježíškova vnoučata“ bylo přáním jedné z našich klientek koncert vážné hudby. Toto přání bylo klientce splněno a klientka si toto odpoledne patřičně užila a s ní i ostatní klienti.

Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Mám zájem o další informace